Senin, 07 Februari 2011

Contoh Tembung Camboran


A.      Camboran Wutuh
1.       Meja tulis, lemari kaca, buku gambar, pager kayu, lsp (lan sak panunggalane)
2.       Anjani putra, Bima putra, Pancasila, Wijaya Kusuma, lsp
3.       Anak Kadang, japa mantra, candhak kulak, edi peni, lsp
4.       Dewa-dewi, siswa-siwi, yaksa yuksi, putra-putri, lsp
5.       Lanang-wadon, gedhe cilik, enom tuwa, mangkat mulih, lsp


B.      Camburan Tugel (Wutuh)
1.       Bangcuk       : abang- pucuk
2.       Banjo            : Abang – Ijo
3.       Barbeh         : Bubar – kabeh
4.       Barji              : Bubar siji
5.       Budhe           : Ibu –gedhe
6.       Bulik              : Ibu – cilik
7.       Dhegus         : Gedhe – bagus
8.       Guru              : digugu –ditiru
9.       Kupluk          : Kaku –Nyempluk
10.   Kuping          : Kaku – Njepiping
11.   Legi               : Lemu –ginuk-ginuk
12.   Paklek           : Bapak Cilik
13.   Saerah           : Sae –Murah
14.   Tingwe          : Nglinting Dhewe
15.   Thukmis        : Bathuk –klimis
16.   Wandhak      : Dewa –Cendhak.

1 komentar: