Senin, 07 Februari 2011

Contoh Tembung Garba

1.       Aneng                   : ana +ing
2.       Araneki                : Arane + iki
3.       Dadyewuh           : Dadya + ewuh
4.       Dhemenyar          ; Dhemen + anyar
5.       Dupyarsa             : Dupi + arsa
6.       Jalwestri              : Jalu + estri

7.       Jiwangga              : Jiwa + angga
8.       Maharsi                : Maha + resi
9.       Narendra             : nara + Pati
10.   Nujwari                : Nuju + ari
11.   Prameswari          : parama + iswari
12.   Sing                       : saka + ing
13.   Sinom                   : Isih + enom
14.   Sitinggil                 : siti + inggil
15.   Surendra             : Sura + endra
16.   Taksyalit               : taksih  + alit
17.   Tumenggung         : Tumenga + ing
18.   Wirotama            : Wira + utama
19.   Yeku                    : ya + iku

Tidak ada komentar:

Posting Komentar